mjk
30 آبان 1401 - 23:10

شهر زاهدان با کمبود منابع آبی روبروست

شهر زاهدان با کمبود منابع آبی روبروست، این کمبود در حال حاضر بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ لیتر بر ثانیه برآورد شده است.

سرگلزایی  معاون امور مشترکان آبفاضلاب سیستان وبلوچستان   گفت: محدودیت منابع آبی می‌طلبد تا مشترکان صرفه جویی اعمال کنند.

سرگلزایی افزود: نیاز شهروندان زاهدانی دو هزارو ۲۰۰ لیتر در ثانیه است.

وی ادامه داد: این درحالی است که میزان تولید بابهره گیری از تمامی منابع آبی موجود بین هزارو ۵۰۰ تا هزار و ۷۰۰ لیتر برثانیه است.

وی با اشاره به اینکه در فصل پاییز بسر میبریم وامکان تنظیم ومصرف بهینه آب وجود دارد اظهارکرد: استفاده از سرشیر‌های کاهنده یکی از راه‌های کاهش مصرف وکمک به ذخیره مناسب آب برای فصل پرمصرف است.

معاون امور مشترکان آب فاضلاب استان گفت: روندکاهشی بارش درچند سال گذشته موجب شده است تا از منابع جدید آب استفاده کنیم ولازم است تا با مدیریت مصرف به طولانی شدن عمراین ذخایرکمک کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوانسیستان و بلوچستانزاهدان

شناسه خبر: 872162